Επικοινωνια

Α. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ
Τ.Θ. 23881, Cy-1687
Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ: +357 22465600
ΦΑΞ: +357 22622990
E-mail: mintikkis@mintikkis.com.cy