• Διατηρείτε τα νωπά κρέατα σε ψυγείο < 4 ◦C και τα κατεψυγμένα σε κατάψυξη -18◦C
 • Στην υπεραγορά τα ευπαθή τρόφιμα (π.χ. κρέας) να τοποθετούνται πάντοτε τελευταία στο καρότσι πριν το ταμείο. Κατά τη μεταφορά τους τοποθετήστε τα στο ψυχρότερο σημείο του αυτοκινήτου, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μετά την αγορά τοποθετείστε τα άμεσα στο ψυγείο / κατάψυξη
 • Μην αφήνετε ωμό κρέας να στάζει σε τρόφιμα σε χαμηλότερα ράφια
 • Η καλύτερη μέθοδος για απόψυξη κρέατος είναι τοποθετώντας το στο κάτω μέρος του ψυγείου (αποφεύγοντας την επαφή με άλλα ωμά ή ψημένα τρόφιμα)
 • Εναλλακτικά μπορείτε να αποψύξετε το κρέας κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό ή στο φούρνο μικροκυμάτων νοουμένου ότι θα το μαγειρέψετε άμεσα.
 • Μην επανακαταψύξετε κρέας το οποίο έχει αποψυχθεί.
 • Η άμεση κατάψυξη του κρέατος μπορεί να αποτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη μικροοργανισμών. Όταν ωστόσο το προϊόν αποψυχθεί, πρέπει να διατηρηθεί στο ψυγείο και να καταναλωθεί άμεσα.
 • Η κατάψυξη δεν σκοτώνει τα μικρόβια που πιθανόν να υπάρχουν. Ο μόνος τρόπος να σκοτώσουμε τα μικρόβια είναι το σωστό μαγείρεμα.
 • Τοποθετείτε περισσεύματα φαγητού στο ψυγείο, καλύψτε τα και χρησιμοποιείστε τα εντός 2-3 ημερών.
 • Πάντοτε πλένετε τα χέρια σας πριν χειριστείτε τρόφιμα αλλά και αμέσως μετά.
 • Καθαρίστε επιφάνειες, σκεύη και εξοπλισμό, αμέσως μετά την επαφή τους με ωμό κρέας.
 • Στο ψυγείο και στην κουζίνα σας διαχωρίστε το ωμό κρέας από άλλα ωμά ή ψημένα τρόφιμα προς αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
 • Διατηρείται ξεχωριστές επιφάνειες κοπής για κρέατα, πουλερικά, ψαρικά και λαχανικά.