• Διατηρείτε τα κατεψυγμένα λαχανικά και πατάτες σε κατάψυξη -18◦C.
  • Στην υπεραγορά τα κατεψυγμένα τρόφιμα να τοποθετούνται πάντοτε τελευταία στο καρότσι πριν το ταμείο. Κατά τη μεταφορά τους τοποθετήστε τα στο ψυχρότερο σημείο του αυτοκινήτου, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μετά την αγορά τοποθετείστε τα άμεσα στην κατάψυξη
  • Εάν αποψύξετε κατεψυγμένα λαχανικά και πατάτες, μην τα επανακαταψύξετε.
  • Πάντοτε πλένετε τα χέρια σας πριν χειριστείτε τρόφιμα αλλά και αμέσως μετά.
  • Διατηρείτε ξεχωριστές επιφάνειες κοπής για κρέατα, πουλερικά, ψαρικά και λαχανικά.
  • Τα κατεψυγμένα λαχανικά μαγειρεύονται όπως τα φρέσκα, διαφοροποιώντας ωστόσο το χρόνο βρασμού.
  • Στην περίπτωση κατεψυγμένων πατατών ακολουθείστε τις οδηγίες στη συσκευασία για την ετοιμασία τους. Αρκετά προϊόντα μπορούν να μαγειρευτούν απευθείας από την κατάψυξη χωρίς πρώτα να χρειάζονται απόψυξη.
  • Ελέγχετε τη σήμανση των προϊόντων για παρουσία αλλεργιογόνων.
  • Διαχειριστείτε προσεκτικά προϊόντα με παρουσία αλλεργιογόνοων προς αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης άλλων προϊόντων, σκευών, επιφανειών και εξοπλισμού